17 Вересня 2021 p.
Питання та відповіді
123...293031

Розкажіть, будь-ласка, про структуру, документацію вже діючого (живого) ОСББ. Кому підпорядковується ?

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (скорочено – ОСББ) - це самостійна юридична особа, яка може бути створена в окремому будинку, будь-якої форми власності, власниками жилих приміщень (тобто з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру), а також власниками нежилих приміщень, задля сприяння використанню їхнього власного майна та належного управління, утримання і використання спільного неподільного та загального майна.

Членом ОСББ може бути фізична чи юридична особа. Доречно зазначити, що при його створенні власники приміщень (жилих або нежилих) не втрачають свого права власності на них. Крім того, членство в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку є суто добровільним. Воно може набуватися або одночасно зі створенням об'єднання, при проведенні установчих зборів, або після його створення, у будь-який момент, індивідуально, на основі письмової заяви. Ніхто не може бути примусово «загнаний» в ОСББ, але якщо в вашому будинку воно створено, вам доведеться з ним співпрацювати. Адже ви живете у цьому будинку, а він потребує повсякденної уваги. Його необхідно належно експлуатувати, робити профілактичні і капітальні ремонти тощо. Одним словом – доглядати. І хтось мусить це робити.
Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг відповідної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних із діяльністю об'єднання.
 
Кожне ОСББ має свою назву і відповідно, як будь-яка юридична особа, печатку зі своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банку, а також інші необхідні реквізити (наприклад, зареєстрований логотип, офіційні бланки, штампи тощо). Воно здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства і власного Статуту. Від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді і відповідає за своїми зобов'язаннями тільки коштами і майном об'єднання, а не майном своїх членів.
Законом встановлено, що ОСББ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання. Цей статус дає йому пільги по сплаті податків на прибуток і на додану вартість. І хоча, для забезпечення власних потреб, ОСББ може здійснювати господарську діяльність, доходи, отримані від неї, мають направлятись лише на утримання або ремонт будинку.
 
Кожний член об’єднання має лише один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності. Вищим органом управління ОСББ є Загальні збори його членів. На них обираються Правління, яке здійснює поточне управління справами об’єднання і ревізійна комісія або ревізор об'єднання. Члени ОСББ самостійно приймають рішення щодо форми управління будинком і встановлюють розмір платежів для забезпечення його експлуатації (іншими словами – встановлюють квартирну плату). Управління будинком може здійснюватись безпосередньо об’єднанням або іншою юридичною особою, якій ОСББ делегує функції управителя, відповідно до договору між ними.
 
Як вищезазначалося, ОСББ можуть створити тільки власники квартир та інших (нежилих) приміщень, що розташовані у будинку. В одному будинку (житловому комплексі) може бути створене тільки одне таке об'єднання.
 
Створення та діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків регулюється Законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку». Це основний, профільний закон відносно до ОСББ, він регулює більшість питань щодо їх створення і функціонування. Крім нього, діяльність кожного об’єднання регулюється Статутом, який затверджується окремо, членами відповідного ОСББ.

Відправити
Друкувати
123...293031
Поставити питання (з 1 березня 2016 р не підтримується)
Ім’я: Ел. адреса:
Введіть символи: