11 Грудня 2018 p.
Погода
Питання та відповіді
123...323334

Хто регулює ціноутворення на водопостачання та водовідведення у районному водоканалі,та з яких складових вона складається?

Відповідно до листа НКРЕ України від 17.09.2010 року № 5881/23/17-10 «Щодо розподілу обов’язків» якщо Ваш районний водоканал надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не менше ніж ста тисячам фізичних осіб – то ціни/тарифи на послуги встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Якщо ж кількість споживачів менше за сто тисяч – тарифи на послуги встановлюються органами місцевого самоврядування.
 
Відповідно до п. 3 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року структура тарифів - це складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи.
 
До повної планованої собівартості централізованого водопостачання та водовідведення включаються витрати на:амортизацію, визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України, ремонт та інше поліпшення основних фондів.
 
До тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення включається планований прибуток.
 
До складу планованої виробничої собівартості включаються:
 
Прямі матеріальні витрати:
- витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб, що визначаються виходячи з обсягів підйому та/або подачі води, пропускання стічних вод, їх очищення,  норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених відповідно до галузевих нормативів та вимог законодавства з урахуванням особливостей технологічних процесів, які застосовуються на відповідному підприємстві, діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси.
 
Обсяг таких витрат визначається з урахуванням витрат на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку її потужність визначається відповідно до нормативів);
 
- витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами, які плануються відповідно до укладених договорів виходячи з необхідного обсягу подачі питної води та обсягу відведення стічних вод, передбачених річним  планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, і діючих цін підприємств-постачальників; 
 
- витрати на придбання таких  витрат реагентів для очищення і знезараження питної води та стічних вод. Обсяг визначається виходячи з планованих обсягів подачі води, пропускання стічних вод, доз реагентів та цін на них у планованому періоді з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Потреба в реагентах визначається відповідно до технологічного регламенту, затвердженого в установленому законодавством порядку, з урахуванням якості води, технологічних схем очищення, що застосовуються на підприємстві, та фактичних витрат реагентів у попередніх роках; 
 
- інші прямі матеріальні витрати, пов'язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, придбаних комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (відповідно до виду діяльності). 
 
Обсяг таких витрат визначається згідно з нормами використання відповідних ресурсів з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди та цін на них у планованому періоді, за винятком вартості зворотних відходів: 
 
- прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу централізованого водопостачання та водовідведення) відповідно до Закону України «Про оплату праці»:
 
- основна заробітна плата виробничого персоналу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
 
- додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді  доплат і надбавок до тарифних ставок і окладів (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні законодавством), премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських  обов'язків, інші виплати, встановлені законодавством); 
 
- виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством). 

Інші прямі витрати: 
 
 - внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу; 
 
- амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого  призначення; 
 
- інші прямі витрати виробничої собівартості, до складу яких включаються всі необхідні виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню).

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати: 
 
- витрати на управління виробництвом (оплата  праці, розрахована згідно з  вимогами цього пункту,  та відрахування на загальнообов'язкове  державне соціальне страхування, оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями тощо); 
 
- амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних  активів  загальновиробничого (цехового, дільничного)  призначення,
 
- витрати на утримання, експлуатацію,  ремонт,  страхування, операційну оренду основних  засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
 
- витрати на удосконалення технології та організації виробництва; 
 
- витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень; 
 
- витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці, розрахована відповідно до цього пункту, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень виробничого персоналу, крім апарату управління цехів; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю централізованого водопостачання та водовідведення); 
 
- витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища; 
 
- витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон; 
 
- витрати на  оплату послуг  спеціалізованих  підприємств з проведення  планових перевірок стану  обладнання, виконання регламентних робіт, зокрема ремонтно-налагоджувальних та інших, передбачених  проектно-технічною документацією, освоєння нових потужностей, необхідних для забезпечення централізованого водопостачання та водовідведення; 
 
- сплата податків, зборів; 
 
- інші витрати загальновиробничого призначення. 
 
До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством.

Відправити
Друкувати
123...323334
Поставити питання (з 1 березня 2016 р не підтримується)
Ім’я: Ел. адреса:
Введіть символи:
Loading...