ГлавнаяСправочникСправочник ЖКХТолковый словарь коммунальщика (М)

Толковый словарь коммунальщика (М)

Полный толковый словарь терминов, встречающихся в нормативных актах и применяемых в процессе оказания жилищно-коммунальных услуг

Магістральна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж.

Магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів (теплопроводів) і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до теплових пунктів та (або) розподільної теплової мережі.

Максимальне теплове навантаження споживача - навантаження, яке відповідає сумі максимальних теплових потоків на опалення, вентиляцію, кондиціювання, технологічні потреби, гаряче водопостачання, визначене проектом.

Маловоддя - період (фаза) гідрологічного режиму водного об'єкта, при якому спостерігається зменшення його водності, внаслідок чого погіршуються умови забезпечення потреб у водних ресурсах.

Маловодний регіон - територія, де відсутні поверхневі та підземні джерела водних ресурсів для забезпечення потреб населення і галузей економіки, які відповідають вимогам ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання».

Межа балансової належності (відповідальності) - межа розподілу теплової мережі між теплопостачальною організацією і споживачем.

Межа балансової належності - лінія розподілу елементів систем водопостачання та водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами.

Межа експлуатаційної  відповідальності - межа розподілу теплової мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації та утримання тих чи інших її ділянок або елементів, яка встановлюється за згодою сторін між теплопостачальною організацією та споживачем.

Межа продажу теплової енергії - сукупність точок теплової мережі, обладнаних вузлом обліку, на основі показів якого проводяться розрахунки за спожиту теплову енергію, або точка розподілу, визначена в договорі у разі відсутності такого вузла.

Межень (меженний період) - період річного циклу, протягом якого спостерігається низька водність.

Мережа гарячого водопостачання - комплекс трубопроводів (теплопроводів), обладнання та споруд, що забезпечують подачу гарячої води від теплового пункту або від джерела теплової енергії до вводу гарячої води споживача.

Метантенк для осаду стічних вод - споруда для анаеробного зброджування осаду стічних вод, а також висококонцентрованих стічних вод за умов підвищення температур.

Механічне очищення стічних вод - технологічний процес очищення стічних вод механічними методами і методами фізичної дії.

Мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари.

Мережна вода - спеціально підготована вода, яка використовується у водяній тепловій мережі як теплоносій.

Міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами.

Міжопалювальний період - період між кінцем одного опалювального сезону та початком наступного опалювального сезону.

Мікробіологічні показники - показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення інфекційних хвороб у людини.

Мікрофільтр для очищення води - сітчастий фільтр для затримання дрібних завислих речовин і планктону.

Мінералізація забруднюваль них речовин у стічних водах - перетворення органічних сполук, що містяться в стічних водах, у неорганічні речовини.

Міські стічні вода - суміш побутових і промислових стічних вод, допущена до прийняття в міську каналізацію.

Місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживача.

Місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача.

Модуль стоку - кількість води, яка стікає з одиниці площі водозбору за одиницю часу.

Моніторинг вод - система спостережень, збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан водних об'єктів, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень.

Моніторинг вод - постійне стеження за станом вод з визначенням показників їх якості, його оцінка і зберігання бази цих даних.

Мулова вода - забруднена вода, що відокремлюється під час бродіння, ущільнення та зневоднювання мулу й осаду стічних вод.

Мулова площадка - спланована ділянка землі, розділена на окремі карти, для обезводнення осаду стічної води.

Мулове господарство - комплекс споруд і пристроїв для збору, обробки, обезводнення, вилучення і використання осаду, який утворюється в процесі очищення води.

Мулове господарство - комплекс споруд і пристроїв для збирання, оброблення, знешкоджування, видалення й використання осаду, який утворюється в процесі очищення стічних вод.

Мулоскреб - пристрій для видалення осаду та мулу, що осіли на дно відстійника.
 

 
Комментарии (0)