ГлавнаяСправочникСправочник ЖКХТолковый словарь коммунальщика (Н)

Толковый словарь коммунальщика (Н)

Полный толковый словарь терминов, встречающихся в нормативных актах и применяемых в процессе оказания жилищно-коммунальных услуг

Наряд - викладене на спеціальному бланку завдання на безпечне проведення роботи, яке визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, що відповідають за безпечне виконання роботи.

Навантаження за забруднювальною речовиною стічних вод - маса забруднювальних речовин стічних вод, накопичена за певний проміжок часу, що припадає на одиницю поверхні чи об'єму споруди.

Навантаження на активний мул - маса забруднюючих речовин, накопичених за добу, яка припадає на один кілограм сухого залишку активного мулу.

Напірний резервур для води - резервуар для води, призначений для створення напору у водопровідній мережі.

Не товарна вода - вода, яка забрана з джерела водопостачання та знаходиться в системі водопостачання на етапах підйому, очищення та транспортування до її подачі в систему ПРВ.

Небезпечні режими роботи устаткування - режими, якіхарактеризуються такими відхиленнями технологічних параметрів відрегламентних значень, при яких може виникнути аварійна ситуаціята/або статися зруйнування обладнання, будинків, споруд.

Неконтрольовані операційні витрати - статті операційних витрат, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, платежі тощо), розмір яких установлюється відповідно до положень законодавства України та/або відповідними державними органами.

Необлічені витрати води - витрати води, не облічені засобами обліку споживачів через їх нечутливість до малих витрат або через погіршення метрологічних характеристик засобів обліку у процесі експлуатації, та комерційні втрати під час реалізації води за показаннями квартирних засобів обліку.

Необроблені (природні) види питних вод - води, отримані безпосередньо з підземних джерел питного водопостачання, які за всіма показниками відповідають вимогам Санітарних норм без їх очищення (крім освітлення) чи домінералізації.

Нераціональне використання - використання питної води понад встановлені галузеві технологічні нормативи.

Нерівномірність водоспоживання - коливання витрати води за проміжок часу.

Нецентралізоване водопостачання населення - під час використання води для питних і господарсько-побутових потреб населення в порядку нецентралізованого водопостачання юридичні і фізичні особи здійснюють її забір безпосередньо з поверхневих або підземних водних об'єктів у порядку загального і спеціального водокористування. Періодичний контроль за якістю води, що використовується для нецентралізованого водопостачання населення, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за рахунок водокористувачів.

Нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної вод

Нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного

Нормативна енергетична характеристика обладнання - залежність від навантаження комплексу техніко-економічних показників роботи обладнання в абсолютному або у відносному обчисленні, які визначено за результатами теплотехнічних випробувань або за паспортними даними заводу - виготовлювача при різних умовах експлуатації (ГКД 34.09.103).
 

 
Комментарии (0)