ГлавнаяСправочникСправочник ЖКХТолковый словарь коммунальщика (У)

Толковый словарь коммунальщика (У)

Полный толковый словарь терминов, встречающихся в нормативных актах и применяемых в процессе оказания жилищно-коммунальных услуг

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу виробництва теплової енергії з урахуванням планованого прибутку.

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу - абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год.) теплового навантаження об'єктів теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, є постійними і не змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу виробництва теплової енергії з урахуванням планованого прибутку.

Уповноважений орган (особа) - юридична особа незалежно від організаційних форм та форм власності, або фізична особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління тепловим господарством і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до умов договору.

Уражальні чинники аварії - фактори, що виникають під часаварії, які здатні у разі досягнення певних значень завдатизбитків здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним цінностям(надлишковий тиск на фронті ударної (вибухової) хвилі, тепловенавантаження від полум'я, концентрація небезпечних речовин уатмосфері, воді, грунті тощо).

Уріз води - межа води на березі водного об'єкта (берегова лінія).

Усереднювач стічних вод - споруда для вирівнювання коливань витрат, концентрації забруднювальних речовин або температури стічних вод.

Установка - сукупність устаткування (апаратів), яка виконуєпевну функцію в технологічному процесі.

Учасники оптового ринку електричної енергії України - суб'єкти підприємницької діяльності, які продають та купують електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України на підставі договору.

Ущільнення осаду стічних вод - технологічний процес зниження вмісту води і осаду стічних вод.
 

 
Комментарии (0)