ГлавнаяСправочникСправочник ЖКХТолковый словарь коммунальщика (З)

Толковый словарь коммунальщика (З)

Полный толковый словарь терминов, встречающихся в нормативных актах и применяемых в процессе оказания жилищно-коммунальных услуг

Закрита водяна система теплопостачання - водяна система теплопостачання, в якій вода, що циркулює в тепловій мережі, використовується тільки як теплоносій і з мережі не відбирається.

Забарвленість - показник, що характеризує інтенсивність забарвлення води, яке зумовлене вмістом забарвлених органічних речовин.

Забір води - вилучення води з водного об'єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них.

Забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин.

Забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини.

Завантаження фільтра - підтримувальні шари і матеріали у фиьтрі для очищення води і водопідготовки.

Загальна жорсткість - показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній розчинених солей кальцію та магнію (сульфатів, хлоридів, карбонатів, гідрокарбонатів тощо).

Загальна лужність - показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній аніонів слабких кислот, головним чином вугільної кислоти (карбонатів, гідрокарбонатів).

Заглиблений резервуар для води - резервуар для води, дно якого розташоване нижче від природної чи планованої позначки поверхні землі.

Залишкова забрудненість стічних вод - маса забруднених речовин, що залишилися в стічних водах після їх очищення.

Залпове скидання стічних вод - короткочасне надходження до каналізації стічних вод з різко збільшеною витратою і (або) концентрацією забруднювальних речовин.

Залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів.

Замовник - юридична або фізична особа, що має повноваження щодо об'єкта замовника та на підставі договору замовляє послуги з приєднання новозбудованого, реконструйованого чи модернізованого об'єкта замовника до теплових мереж.

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення - споживач або суб'єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво або реконструкцію об'єкта будівництва з подальшим його приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Запах - показник, що характеризує властивість води подразнювати рецептори слизових оболонок носа та синусних пазух, зумовлюючи відповідне відчуття.

Заплавні землі - прибережна територія, що може бути затоплена чи підтоплена під час повені (паводка).

Засмічення вод - привнесення у водні об'єкти сторонніх предметів і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод.

Замовник - юридична чи фізична особа або фізична особа-підприємець, яка має намір приєднати закінчені будівництвом, реконструйовані, технічно переоснащені об’єкти до теплових мереж відповідно до технічних умов та укладеного договору про приєднання до теплових мереж.

"Зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише малими гідроелектростанціями).

Збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор.

Збродження осаду стічних вод - технологічний процес розпалу органічних речовин осаду стічних вод в анаеробних умовах.

Згінно-нагінні явища - це переміщення під впливом вітруводних мас з однієї частини водного об'єкта в іншу.

Зливовідвід - трубопровід для відведення дощових вод від зливоспуску в приймач стічних вод.

Зливоспуск - споруда, на каналізаційній мережі для скидання надлишків дощових вод у приймач стічних вод.

Знезараження води - процес знищення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів шляхом впливу на них фізичних (ультрафіолетове опромінювання, ультразвук тощо), хімічних (хлор, гіпохлорит, озон, діоксид хлору, оксидантний газ тощо) та фізико-хімічних факторів.

Знезараження води - зменшення кількості хворобних організмів у воді до меж, встановлених санітарно-гігієнічними нормами.

Знезараження води - зменшення кількості хвороботворних організмів у воді до меж, установлених санітарно-гігієнічними вимогами.

Знезаражування стічних вод - оброблення стічних вод з метою вилучення з них патогенних і санітарно-показових мікроорганізмів.

Знесолювання води - процес водолідготовки з метою зниження концентрації розчинених солей у воді до заданого значення.

Зона санітарної охорони - територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд.

Зона санітарної охорони (ЗСО) - територія і акваторія, на якій запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим для запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання і охорони водопровідних споруд.

Зрошувач біологічного фільтра - пристрій для рівномірного розподілу стічних вод на поверхні завантаження біологічного фільтра.
 

 
Комментарии (0)