ГлавнаяСправочникСправочник ЖКХТолковый словарь коммунальщика (Л)

Толковый словарь коммунальщика (Л)

Полный толковый словарь терминов, встречающихся в нормативных актах и применяемых в процессе оказания жилищно-коммунальных услуг

Ліквідація наслідків аварії - режим функціонування, під часякого підприємство (об'єкт) після аварії переводиться в режимнормальної експлуатації або перетворюється в екологічно безпечнуприродно-технологічну систему.

Ліміт використання води - граничний обсяг використання води,який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування.

Ліміт забору води - граничний обсяг забору води з водних об'єктів, який встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування.

Ліміт скиду забруднюючих речовин - граничний обсяг скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування.

Лімітуюча ознака шкідливості - показник, за яким встановлюється гігієнічний норматив шкідливої хімічної речовини у воді та який визначається за мінімальною концентрацією, яка впливає безпосередньо на організм людини (санітарно-токсикологічна ознака шкідливості), органолептичні властивості води (органолептична ознака шкідливості) чи процеси самоочищення водойм (загальносанітарна ознака шкідливості).

Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, або з централізованого водопостачання та водовідведення.

Локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства, території.

Локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог.
 

 
Комментарии (0)