ГоловнаНовини ЖКГЗаконодавствоФорма-зразок протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку

Форма-зразок протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку

Форма-зразок протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

25.08.2015  № 203

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2015 р.

за № 1083/27528

 ПРОТОКОЛ

зборів співвласників багатоквартирного будинку

 за місцезнаходженням_______________________________________

(місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого
проводяться збори)

__________________________                                            ___ ___________ 20__ р. 

 (найменування населеного пункту)

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ____________ осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: _____________ м2. 

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею ______________ м2. 

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _______________ м2 (заповнюється в разі проведення письмового опитування). 

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

_________ /______________________/

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

 (перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного)

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Питання порядку денного: ____________________________________________

__________________________________________________________________

(порядковий № та зміст питання порядку денного)       

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

__________________________________________________________________

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

№ з/п

№ квартири/ нежитлового приміщення

Загальна площа квартири/
нежитлового приміщення

Прізвище, ім’я,

по батькові співвласника або його представника та

документ, що надає представнику повноваження на голосування

Документ, що

підтверджує право власності на квартиру/

нежитлове приміщення

Результат голосування

(«за», «проти», «утримався»)

Підпис співвласника (представни-ка)

Примітки

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки).

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):

«за»      – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«проти»        – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

_________ /______________________/

_________ /______________________/

Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного питання порядку денного.

IV. ДОДАТОК

Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування).

 Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

_________ /______________________/

 

Директор Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики                                                    С.І. Кушнір

  

Завантажити зразок (DOC)

 
Коментарі (0)