ГоловнаПублікаціїАльтернативна енергетикаХто і як відповідає за створення системи електронної торгівлі біопаливом

Хто і як відповідає за створення системи електронної торгівлі біопаливом

З метою реалізації першого етапу Енергетичної стратегії України урядом розроблений План заходів, який у 2018 році передбачає розробку та прийняття нормативно-правових актів для запровадження електронної платформи торгівлі біологічними видами палива.
Відповідно до прогнозів Енергетичної стратегії України на період до 2035 року обсяг біомаси, біопалива та відходів у загальному первинному постачанні енергії зростатиме з 4 млн т н.е. в 2020 році до 11 млн т н.е. в 2035 році. З метою реалізації першого етапу Енергетичної стратегії України урядом розроблений План заходів, який у 2018 році передбачає розробку та прийняття нормативно-правових актів для запровадження електронної платформи торгівлі біологічними видами палива.
 
В рамках проекту Муніципальна енергетична реформа, проведено дослідження світового досвіду створення та функціонування аналогічних систем торгівлі біопаливом. На основі отриманих результатів та з врахуванням національних особливостей розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку торгівлі твердими біологічними видами палива».
 
Що пропонується ?
 
Проектом Закону пропонується створення системи електронної торгівлі твердим біопаливом, що повинна сприяти збільшенню обсягів виробництва та торгівлі твердим біопаливом, а також встановленню прозорих ринкових цін на нього. За поточних цін на різні види біопалива в Україні, загальний оборот системи електронної торгівлі біопаливом у 2035 році оцінюється у 30 млрд грн., а на початку функціонування системи у 2019 році –  більше ніж 1 млрд грн. 
 
Врегулювання питання створення та діяльності електронної системи торгівлі твердим біопаливом планується здійснити шляхом внесення змін до існуючого Закону України «Про альтернативні види палива». До зазначеного Закону буде внесено новий розділ, який визначатиме порядок функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом, а також ряд нових термінів, серед яких основний наступний:
 
«система електронної торгівлі твердим біопаливом - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення електронних аукціонів, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді».
 
Які види палива будуть реалізовуватися через електронну систему?
 
Передбачається, що у системі електронної торгівлі біопаливом здійснюватиметься торгівля твердим біопаливом, що включатиме деревне паливо (гранули, брикети, дрова, тріска, деревні відходи), біопаливо аграрного походження (тюки, гранули, брикети з соломи та стебел кукурудзи, лушпиння соняшника) та інші біопалива.
 
На кого поширюватиметься дія цього Закону?
 
Проектом Закону передбачається державне регулювання електронної торгівлі твердим біопаливом. Регулювання має здійснюватись центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ), що формують та реалізують державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива – це Мінрегіон та Держенергоефективності України. 
 
Які повноваження Мінрегіону та Держенергоефективності в сфері електронної торгівлі біопаливом?
 
Повноваження ЦОВВ, що формує державну політику у сфері  альтернативних видів палива (Мінрегіон):
 • затвердження правил здійснення електронної торгівлі біопаливом;
 • затвердження методики формування граничних цін на послуги оператора системи електронної торгівлі біопаливом;
 • затвердження порядку проведення конкурсного відбору оператора системи електронної торгівлі біопаливом;
 • затвердження вимог до якості біопалива, торгівля яким
 • здійснюється у системі електронної торгівлі біопаливом;
 • затвердження порядку розгляду та форми звітів підприємств, для яких встановлено обов’язок здійснювати реалізацію або закупівлю твердого біопалива через систему електронної торгівлі біопаливом.
Повноваження ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері  альтернативних видів палива (Держенергоефективності): 
 • проведення конкурсного відбору оператора системи електронної торгівлі твердим біопаливом;
 • розрахунок граничних цін на послуги оператора;
 • погодження цін на послуги оператора;
 • погодження форми щоквартального та річного звіту оператора;
 • здійснення контролю за діяльністю оператора; 
 • здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері електронної торгівлі біопаливом;
 • накладення штрафів на оператора та учасників  системи електронної торгівлі біопаливом.
Хто є оператором системи електронної торгівлі біопаливом і які його повноваження?
 
До Закону України «Про альтернативні види палива» буде внесено визначення терміну, згідно з яким: «оператор системи електронної торгівлі твердим біопаливом – це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, створена та зареєстрована в установленому законодавством порядку на території України, яка забезпечує функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом»
 
Оператор системи електронної торгівлі твердим біопаливом виступатиме єдиним оператором на всій території України. Обирати його пропонується строком на 5 років. Відбір оператора буде здійснюватися на конкурсних засадах за визначеними критеріями. Це, зокрема, наявність технічних засобів, засобів зв’язку та програмного забезпечення, що необхідне для здійснення електронної торгівлі, досвід електронної торгівлі енергоресурсами, ціна на послуги оператора та інші. 
 
Обов’язки оператора системи електронної торгівлі біопаливом
 • забезпечувати функціонування системи електронної торгівлі біопаливом;
 • забезпечувати рівні і недискримінаційні умови здійснення електронної торгівлі біопаливом усім учасникам; 
 • підтримувати роботу веб-сайту системи електронної торгівлі біопаливом;
 • звітувати про результати діяльності та індикативні ціни на біопалива в регіонах України;
 • безкоштовно надавати інформацію про систему електронної торгівлі біопаливом учасникам системи електронної торгівлі та іншим зацікавленим особам;
 • інші обов’язки, що будуть визначені Законом.
Крім управління роботою електронної платформи оператор має здійснювати контроль за дотриманням учасниками правил торгівлі, вести контроль за виконанням договорів, що включає моніторинг і підготовку звітів, а також надавати акредитацію учасників і брати участь у врегулюванні спорів. 
 
З метою уникнення конфлікту інтересів, оператор системи електронної торгівлі біопаливом не має права здійснювати господарську діяльність, що пов’язана із виробництвом твердого біопалива та/або енергії, що вироблена з використанням біопалива, а також не повинен бути пов’язаним із жодним учасником системи торгівлі.
 
Хто є учасниками системи торгівлі біопаливом та які їх права?
 
Законопроектом передбачено, що «учасник системи електронної торгівлі твердим біопаливом – це особа, якій оператор надав доступ до системи електронної торгівлі твердим біопаливом у порядку, що передбачений правилами здійснення електронної торгівлі біопаливом».
 
Учасником системи електронної торгівлі твердим біопаливом може стати будь-який зацікавлений суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність пов’язану з виробництвом чи споживанням твердого біопалива. 
 
Однак, на державні та комунальні підприємства, що здійснюють виробництво твердого біопалива пропонується покласти обов’язок здійснювати реалізацію твердого біопалива через систему електронної торгівлі. Зокрема, державні та комунальні підприємства, що виробляють тверде біопаливо, зобов’язані поступово (від 20% загального річного обсягу виробництва біопалива у 2019 році до 100% у 2023 році) перейти до роботи через систему електронної торгівлі біопаливом. Відповідно до цього виробники теплової/електричної енергії з біомаси за стимулюючими тарифами теплової, а також замовники в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» зобов’язані закуповувати від 20% біопалива у 2019 році до 100% у 2023 році через електронну систему торгівлі біопаливом. 
 
 
Вячеслав Антоненко, Євген Олійник*, спеціально для ІА "Україна Комунальна"
 
 
*стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Думки авторів, висловлені в цій публікації не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки. 
 
Коментарі (0)