ГоловнаДовідник ЖКГДовідник ЖКГЯкі права та обов'язки споживача комунальних послуг

Які права та обов'язки споживача комунальних послуг

Як в постачальника, так і в споживача комунальних послуг є певні права та обов'язки, визначені чинним законодавством

Житлово-комунальні послуги повинні надаватися безперебійно, за винятком строго певних випадків:
- Для проведення ремонтних і профілактичних робіт - за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або
місцевими державними адміністраціями згідно з чинним законодавством;
- З теплопостачання в міжопалювальний період - рішення про його початок-закінчення приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з чинним законодавством;
- Для ліквідації наслідків аварій та дій непереборної сили, наприклад, стихійних лих.
Про те, що надання житлово-комунальних послуг буде перервано (призупинено), споживачі повинні бути сповіщені через засоби масової інформації не пізніш як за 10 днів (природно, крім випадків ліквідації аварії або наслідків стихії). У такому попередженні повинні бути вказані причини і терміни перерви у постачанні послуг.
Згідно статті 20 Закону «Про житлово-комунальні послуги» споживач має право:
1) своєчасно отримувати якісні житлово-комунальні послуги відповідно до законодавства та умов договору;
2) одержувати необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни / тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості;
3) на відшкодування збитків, завданих майну та / або приміщенню, а також шкоди, заподіяної життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;
4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
5) на зменшення в порядку, визначеному договором або законодавством, розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;
6) на звільнення від сплати вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та / або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором;
7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;
8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
9) на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, які вийшли з ладу.
Поряд з перерахованими правами на споживача покладаються і певні обов'язки:
1) укласти договір про надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;
2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, які сталися з власної вини;
3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;
4) за власний рахунок ремонтувати і робити заміну санітарно-технічних приладів та пристроїв, устаткування, які вийшли з ладу з його вини;
5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;
6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;
7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця / виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку:
- Ліквідації аварій - цілодобово;
- Установки і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних та профілактичних оглядів, зняття контрольних показань із засобів обліку тощо - відповідно до умов договору.
У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, може бути здійснене проникнення до житла для проведення огляду та ліквідації аварії без отримання згоди споживача (так званий несанкціонований доступ).
8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, житла (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

 
Коментарі (0)