ГоловнаДовідникДовідник ЖКГРоз'яснення Мінрегіону щодо вартості повірки приладів обліку теплової та електроенергії, газу та води

Роз'яснення Мінрегіону щодо вартості повірки приладів обліку теплової та електроенергії, газу та води

Законом не передбачено звільнення споживачів-фізичних осіб, які є власниками квартирних засобів обліку, від оплати робіт (послуг), пов’язаних з повіркою цих приладів.

Роз'яснення Мінрегіону щодо вартості повірки приладів обліку теплової та електроенергії, газу та води


Згідно зі статтею 11 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон) засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

Згідно зі статтею 28 Закону засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці через міжповірочні інтервали, порядок встановлення яких визначається нормативно-правовим актом ЦОВМ (спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології).

Частиною другою статті 28 Закону встановлено, що підприємства, організації та фізичні особи зобов’язані своєчасно (з урахуванням установлених міжповірочних інтервалів) подавати засоби вимірювальної техніки на повірку.

Частиною третьою статті 28 Закону встановлено, що порядок подання фізичними особами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності, - власниками засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду) на періодичну повірку цих засобів та оплати за роботи, пов’язані з повіркою, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Крім того, статтею 46 Закону встановлено, що фізичні особи оплачують метрологічні роботи, пов’язані із здійсненням на госпрозрахункових засадах повірки засобів вимірювальної техніки, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Отже, зазначеним Законом не передбачено звільнення споживачів-фізичних осіб, які є власниками квартирних засобів обліку, від оплати робіт (послуг), пов’язаних з повіркою цих приладів.

Статтею 317 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) передбачено, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Частиною четвертою статті 319 Кодексу встановлено, що власність зобов’язує.

Відповідно до статті 322 Кодексу власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, виходячи з вимог Кодексу, періодична повірка приладів обліку має здійснюватись за рахунок його власника.

1. Щодо повірки квартирних приладів обліку води та теплової енергії
 

Хто повинен платити за повірку лічильників води та тепла
Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.11.2011 у справі № 2а-12409/11/2670, яка набрала законної сили 10.04.2012 після апеляційного оскарження, визнано незаконним пункт 24 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, в частині «і нараховуються щомісяця споживачеві у складі послуги залежно від кількості таких засобів обліку шляхом додавання плати за проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, до загальної вартості послуги з утримання будинку та прибудинкової території».
З огляду на вищевикладене, питання періодичної повірки квартирних засобів обліку води та теплової енергії, що є власністю фізичних осіб, залишається неврегульованим.

З метою вирішення цього питання Мінрегіоном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового комерційного обліку та вдосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг», який схвалено Кабінетом Міністрів України. У разі прийняття цього закону та приведення підзаконних актів у відповідність до нього передбачається ліквідувати зазначені правові колізії. Тому до внесення змін до законодавства при укладанні Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, в розділі «Інші умови» можливо прописати узгоджені ціни/тарифи на послуги, пов’язані з повіркою приладів обліку.

2. Щодо повірки лічильників газу
 

Хто повинен платити за повірку лічильників газу?
Згідно з пунктом 16-1 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246, періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) здійснюються за рахунок газорозподільного підприємства.

3. Щодо повірки приладів обліку електроенергії
 

Хто повинен платити за повірку лічильників електроенергії
Відповідно до пункту 38 Правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357, енергопостачальник зобов’язаний проводити планову повірку, ремонт і заміну приладів обліку в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором із споживачем.

Згідно з пунктом 40 цих Правил енергопостачальник безплатно здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку (крім випадків пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача).
 

 
Коментарі (0)