ГоловнаДовідникДовідник ЖКГРоз’яснення стосовно застосування постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 стосовно відкриття спеціальних рахунків

Роз’яснення стосовно застосування постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 стосовно відкриття спеціальних рахунків

Чи необхідно відкривати спеціальний рахунок у разі відсутності в установлених тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення коштів на виконання інвестиційних програм?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання узагальнюючи практику застосування Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750, надає роз’яснення.

Чи необхідно відкривати спеціальний рахунок у разі відсутності в установлених тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення коштів на виконання інвестиційних програм?

Відповідно до вимог пункту 3 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензіати відкривають спеціальні рахунки в уповноважених банках, які обслуговують такі рахунки.

Чи необхідно (з якого моменту) перераховувати кошти на спеціальний рахунок у разі відсутності схваленої інвестиційної програми. При цьому як здійснювати розрахунок коштів необхідний для перерахування?

Питання розрахунку та перерахування коштів на спеціальні рахунки визначені пунктом 6 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, та пунктом 1.4 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 та постановою Комісії від 14.12.2012 № 381, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2013 за № 97/22629.

Відповідно до зазначених положень, перерахування коштів на спеціальні рахунки здійснюється в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм. При цьому, підприємство самостійно здійснює розрахунок коштів для їх перерахування на спецрахунок для своєчасного забезпечення виконання заходів інвестиційної програми відповідно до графіку здійснення заходів та використання коштів, що зазначаються у додатках 4-5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Таким чином, перерахування коштів на спеціальні рахунки здійснюється за умови схвалення інвестиційної програми в установленому порядку.

Можливість перерахування коштів, які надходять з бюджету у вигляді субвенцій на спеціальні рахунки для виконання інвестиційних програм

Згідно з пунктом 2.6. Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення до встановлення тарифів, що забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих планових витрат, обсяг коштів на фінансування інвестиційних програм, як правило, визначається в межах амортизаційних відрахувань, нарахованих ліцензіатом за звітний період, що передує схваленню (погодженню) інвестиційної програми.

Також слід зазначити, що операції з отримання дотацій і субвенцій здійснюється у встановленому законодавством порядку. Обов’язковою умовою проведення зазначених розрахунків є відкриття рахунків суб’єктами господарювання в системі органів Казначейства. Перерахування бюджетних коштів з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюються за замкнутою схемою на підставі договорів, укладених між учасниками розрахунків.

Згідно підпункту 135.5.10 пункту 135.5 статті 135 Податкового кодексу України суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отриманих платником податку на прибуток, включаються до складу інших доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.

Щодо дій підприємства при накладанні арешту на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами.

Законодавчі акти, якими регулюється діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення не містять норм щодо заборони накладання арештів на рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами водопровідно-каналізаційних підприємств.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну виконавчу службу» та у випадку накладання Державною виконавчою службою України арешту на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені до вищестоящої посадової особи або до суду у порядку, встановленому законом.

З метою недопущення порушень вищезазначених законодавчих актів, Комісія звертає увагу на необхідність вжиття підприємствами необхідних заходів щодо зняття арешту з майна підприємств, відповідно до вимог статті 60 Закону України «Про виконавче провадження».

Комісія розглядає питання щодо можливості внесення змін до чинного законодавства з метою врегулювання зазначеної ситуації.

Щодо порядку перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами?

Ліцензіати під час виконання заходів інвестиційних програм зі спеціального рахунку перераховують кошти суб’єктам господарювання відповідно до укладених договорів (рахунків-фактури) на підставі платіжного доручення, в яких зазначається у графі «Призначення платежу» номер договору (рахунку/фактури), дата і найменування заходу, за який проводиться оплата.

 
Коментарі (0)