ГоловнаПублікаціїАльтернативна енергетикаСистема електронної торгівлі біопаливом – шлях до розвитку теплопостачання

Система електронної торгівлі біопаливом – шлях до розвитку теплопостачання

Однією з перешкод для широкого впровадження проектів з виробництва теплової та електричної енергії з біомаси є відсутність ринку біопалива, який дозволяв би покупцям і продавцям вести торгівлю на умовах конкуренції
Однією з перешкод для широкого впровадження проектів з виробництва теплової та електричної енергії з біомаси є відсутність цивілізованого ринку біопалива, який дозволяв би покупцям і продавцям біопалива вести торгівлю на умовах конкуренції. Ефективним заходом у вирішенні цієї проблеми стане впровадження в Україні системи електронної торгівлі біопаливом.
 
До переваг електронної системи торгівлі можна віднести наступні: мінімізація витрат учасників для участі в торгах; прозорість і зручність у користуванні; виключення можливостей для корупції, зговору, маніпулювання чи фізичного впливу на учасників.
 
На думку експертів на першому етапі запуску системи достатньо буде обмежитись наступними товарними позиціями: дрова паливні, деревна тріска, гранули та брикети з деревини і агровідходів. Вже після налагодження роботи, на другому етапі, можна розширити асортимент такими видами палива як тюки та в’язанки з соломи, кукурудзи і лісосічних відходів.
 
Кожна з таких міжнародних торгових платформ як CME Group, Minneapolis чи Baltpool має свою класифікаційну шкалу якісних характеристик біопалива, що склалась з урахуванням потреб ринку. Зокрема, литовська біржа біопалива (Baltpool) здійснює торги деревною тріскою та деревними гранулами з встановленими класами якості, що наведені в таблицях нижче. Клас якості сировини залежить від основних паливних характеристик таких як вологість, зольність теплота згорання  та походження деревної сировини – натуральна деревина, деревні відходи чи відходи сільського господарства. Для України рекомендується використати існуючий практичний досвід інших біопаливних бірж та взяти за основу вже розроблені класифікації біопалива. 
 
Класи якості деревної тріски
 
 
Класи якості деревних гранул 
 
 
Точність і кваліфікованість при проведенні заходів з класифікації біопалива є запорукою успіху на відповідальному етапі, від якого залежить по-перше ціна купівлі-продажу товару, а по-друге ефективність використання палива в теплогенеруючих установках, що розраховані на певні режими роботи. Якщо паливо не відповідатиме призначеному класу якості, то це крім фінансових прорахунків може негативно вплинути на весь процес спалювання (підвищиться ризик виникнення позаштатних ситуацій на всіх ділянках від подачі палива до газоочистки і золовидалення).
 
Продавці несуть відповідальність за якість біопалива у кожній партії. За вимогою покупця постачальник повинен надати на товар сертифікат, що виданий лабораторією, яка акредитована Національним агентством з акредитації України (НААУ). На даний час в Україні акредитовано сім лабораторій, перелік яких надано нижче у таблиці, що здійснюють визначення показників твердого біопалива згідно діючих стандартів ДСТУ ISO, ДСТУ EN і мають представництва в різних регіонах.
 
Паливні лабораторії будуть не лише видавати сертифікати якості біопалива, що є обов’язковими для реалізації товару через систему електронної торгівлі, а й постійно будуть контролювати ключові якісні показники кожної партії товару. Від результатів лабораторних досліджень буде залежати кінцева ціна за фактично поставлений товар, а тому до лабораторій має бути довіра з боку продавців та покупців.
 
Вхідний контроль фактичної якості та кількості біопалива передбачає визначення маси біопалива шляхом зважування, відбір контрольних проб біопалива, контроль наявності сторонніх предметів чи радіаційний контроль. Як правило, відбір зразків біопалива для лабораторних аналізів здійснює вповноважений представник покупця або представник незалежної лабораторії.
 
Особливістю системи електронної торгівлі біопаливом є те, що базова ціна біопалива буде формуватися не за одиницю маси чи об’єму, а за одиницю енергії в біопаливі, яка виражена в тоннах нафтового еквіваленту. За результатами лабораторних досліджень, маса доставленого біопалива перераховується в кількість доставленої енергії, за яку здійснюються розрахунки між сторонами.
 
Такий підхід стимулює продавців забезпечувати постачання якісного товару та дозволяє уникнути суперечок щодо використання коефіцієнтів перерахунку натурального палива в умовне, втрат на трамбування чи вивітрювання, псування під час транспортування та інше. Ти не менше, умовами системи електронної торгівлі,  передбачено, що у випадку, коли виникають спірні питання щодо якості, проводяться повторні лабораторні дослідження контрольного зразка. Важливим є той факт, що на основі визначених лабораторією фактичних якісних показників оператором встановлюються знижки на біопаливо за недотримання якості.
 
Створення електронної системи торгівлі біопаливом з чітко зафіксованими стандартами якості дасть можливість відповідальним продавцям розраховувати на гарантований збут продукції за оптимальними та об’єктивно визначеними цінам, а покупцям забезпечить гарантії постачання біопалива з обраними характеристиками. Динамічна робота цієї системи надасть позитивний імпульс до розвитку всієї біоенергетичної галузі та ринку суміжних послуг. Наявність біопаливної біржі, та можливість придбати біопаливо буде сприяти впровадженню нового теплогенеруючого обладнання для виробництва теплової енергії в промисловості, комерційному, муніципальному  секторі та заміщувати природний газ.
 
 
Євген Олійник*, спеціально для ІА «Україна Комунальна» 
 
* Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Думки авторів, висловлені в цій публікації не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки.
 
Коментарі (0)