ГоловнаПублікаціїАналітика Що перешкоджає тепловикам у розробці та реалізації інвестиційних програм?

Що перешкоджає тепловикам у розробці та реалізації інвестиційних програм?

Основними етапами розвитку систем теплопостачання є планування, розроблення та реалізація схем теплопостачання населених пунктів.
Основними етапами  розвитку систем теплопостачання є планування, розроблення та реалізація схем теплопостачання населених пунктів.
 
За розвиток теплопостачання населених пунктів несуть відповідальність органи місцевого самоврядування (ОМС), що наділені правом погоджувати технічне завдання на розробку схем теплопотачання. Місцеві органи виконавчої влади (адміністрації) наділені повноваженнями визначати джерела фінансування робіт з розробки та розгляду розроблених схем теплопостачання.
 
В той же час, законодавчо не врегульовано питання хто саме має право бути замовником із розроблення схем теплопостачання, так само як і не врегульовано розмежування повноважень  між органами виконавчої влади (адміністраціями) і ОМС (місцевими радами)  щодо затвердження схем теплопостачання.
 
Іноді замовниками з розробки схем виступають безпосередньо підприємства теплопостачання, що і розробляють технічне завдання, і фінансують виконання робіт та приймають результати роботи. В такому випадку сподіватись на об’єктивні рішення з «оптимального» розвитку теплопостачання усього населеного пункту є марним.
 
Про адміністративні перепони, що не сприяють розробленню якісних та ефективних схем теплопостачання, розповідалось в попередній статті «Відсутність адекватної держполітики «заганяє» теплопостачання України в стан глибокого занепаду». Наявність якісно розробленої, погодженої з Мінрегіонбудом та затвердженої схеми теплопостачання не гарантує споживачам надійних, якісних і доступних послуг з опалення та гарячого водопостачання.
 
Реалізація схем теплопостачання населених пунктів покладається на місцеві підприємства теплопостачання, що мають здійснювати проектування, будівництво, реконструкцію об’єктів у сфері теплопостачання на основі затверджених схем теплопостачання. Планування заходів інвестпрограми, у першу чергу, базується на заходах, передбачених схемою теплопостачання населених пунктів, результатах проведеного енергетичного аудиту (за наявності), результативних показниках.
 
Таким чином, суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання мали б розробляти власні коротко- і довгострокові інвестиційні програми з врахуванням затверджених схем теплопостачання. Вплив на інвестиційні програми суб’єктів господарювання можуть здійснювати: НКРЕКП, Мінрегіонбуд, ОМС (МР), місцеві органи виконавчої влади (ОДА, РДА, МДА). 
 
Повноваження суб’єктів господарювання в частині інвестиційних програм:
 • розробляє;
 • забезпечує громадське обговорення;
 • затверджує;
 • подає на погодження/схвалення  ОМС/НКРЕКП;
 • подає на розгляд до уповноважених органів; 
 • забезпечує виконання;
 • звітує НКРЕКП, ОДА/КМДА; 
 • оприлюднює інформацію про виконання.
На етапі підготовки до виконання проектів суб’єкти господарювання мають розробити інвестиційні програми та  погодити їх з органами місцевого самоврядування, а ліцензіати НКРЕКП ще й отримати схвалення комісією. На етапі реалізації інвестиційних програм ОДА/КМДА і НКРЕКП мають право проведення планових та позапланових перевірок виконання цих програм.
 
Що перешкоджає підприємствам теплопостачання у розробці та реалізації інвестиційних програм?
 • законодавством передбачена можливість,  а не обов’язок, розроблення суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання довгострокових інвестиційних програм;
 • не визначеними є повноваження ключових гравців щодо формування саме довгострокових інвестиційних програм;
 • дублювання законодавства, що регулює одне і теж питання; 
 • дублювання повноважень;  
 • відсутність повноважень НКРЕКП та Мінрегіонбуду (а, відповідно, й ОМС та ОДА) узагальнювати та оприлюднювати інформацію про схвалені/погоджені інвестиційні програми, а також про стан виконання інвестиційних програм;
 • відсутність необхідного методичного забезпечення (рекомендації) ліцензіатам щодо того як обирати інвестиційні проекти до довгострокової програми, здійснювати їхнє групування, проводити фінансову, економічну, соціальну та екологічну оцінку, тощо;
 • відсутність повноважень у органів, що погоджують інвестиційні програми, здійснювати контроль за їх виконанням;
 • тривалий і не обмежений в часі процес планування інвестиційних програм; 
 • відсутність у суб’єктів господарювання стимулів з розробки інвестиційних програми. 
Незважаючи на те, що чинним законодавством передбачена можливість розроблення суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання довгострокових інвестиційних програм, подібна практика відсутня. Станом на сьогодні не схвалено жодної довгострокової інвестиційної програми. 
 
Основні нормативно-правові акти, що регулюють питання розробки і реалізації інвестиційних програм підприємств теплопостачання:
 
1 Наказ Мінрегіонбуду від 14.12.2012 р. № 630 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» 
2 Постанова НКРЕКП від 31.08.2017 р. № 1059 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання»
 
 
Євген Олійник*, спеціально для ІА «Україна Комунальна» 
 
* Стаття підготовлена за матеріалами проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Думки авторів, висловлені в цій публікації не обов’язково співпадають з позицією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду Сполучених Штатів Америки.
 
Коментарі (0)