ГоловнаДовідникДовідник ЖКГТлумачний словник комунальника: (І, Й)

Тлумачний словник комунальника: (І, Й)

Найповніший тлумачний словник житлово-комунальних термінів, що зустрічаються у нормативно0правових актах та вживаються в процесі надання житлово-комунальних послуг

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 

Інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання.

Інвестиційна програма - план використання коштів на здійснення необхідних інвестицій з визначенням об'єктів та обсягів інвестування (включаючи придбання та встановлення будинкових засобів обліку води), джерел фінансування та графіка виконання інвестиційних заходів на плановий період чи більш тривалий термін (з визначенням окремо показників планового періоду) з відповідними техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність та ефективність передбачуваних інвестицій.

Індекс активного мулу - об'єм активного мулу, що містить один грам сухої речовини після тридцятихвилинного відстоювання.

Індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт, із якого здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини.

Інструкція з експлуатації - документ, у якому викладено відомості, необхідні для правильної експлуатації (використання, транспортування, зберігання і технічного обслуговування) виробу (установки) та підтримання його (її) в постійній готовності до дії.

Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів.

Індивідуальні ТНВПВ (ІТНВПВ) - технологічні нормативи, встановлені для конкретного підприємства.

Індивідуальні ТНВПВ для підприємства питного водопостачання - технологічні нормативи, встановлені для конкретного підприємства питного водопостачання.

Індивідуальні ТНВПВ на утримання житлових будинків, споруд та прибудинокової території - технологічні нормативи, встановлені для конкретного житлово-експлуататційного підприємства.

Інтенсивність аерації стічних вод - витрата повітря на одиницю площі чи об'єму аерованої споруди за певний проміжок часу.

Інфільтраційна споруда - споруда для забирання підземних вод або їх штучного поповнення.

ІТНВПВ ЖЕП (житлово-експлуатаційних підприємтсв та організацій) - максимально допустимі обсяги витрат води на утримання 1 кв.м загальної площі житла у даному житлово-експлуатаційному підприємстві протягом року, які включають усі види нормативних витрат води при обслуговуванні будинків, споруда та прибудинкової території.

Ймовірність безвідмовної роботи системи - здатність системи не допускати відмов, що спричиняють падіння температури в опалюваних приміщеннях житлових та громадських будинків і споруд нижче +12 °С , у промислових будівлях -нижче +8 °С більше кількості разів, установлених нормативами.
 

 
Коментарі (0)