ГоловнаДовідникДовідник ЖКГТлумачний словник комунальника: (С)

Тлумачний словник комунальника: (С)

Найповніший тлумачний словник житлово-комунальних термінів, що зустрічаються у нормативно0правових актах та вживаються в процесі надання житлово-комунальних послуг

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 

Самовільне втручання в діючі системи теплопостачання і теплоспоживання - будь-яка зміна проектного рішення теплопостачання об'єкта, виконана споживачем або будь-якою іншою організацією без погодження з теплопостачальною організацією.

Санація шахтних колодязів - комплекс заходів з ремонту, чищення та дезінфекції колодязів, які проводяться з профілактичною метою чи у разі забруднення води в них.

Санітарно-гігієнічні нормативи якості води - науково обгрунтовані величини концентрації забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні), які не впливають прямо або опосередковано на життя та здоров'я населення.

Санітарно-токсикологічні показники - хімічні показники, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою шкідливості.

Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) - синтетичні мийні засоби, які викликають спінювання стічних вод, утруднюють процеси їх очищення та забруднюють водойми.

Сирий осад стічних вод - осад з первинних відстійників.

Система питного водопостачання - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання.

Система планово-попереджувального ремонту (ППР) - сукупність організаційних і технічних заходів щодо нагляду і усіх видів ремонту трубопроводів, споруд і устаткування на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, які проводяться періодично за здалегідь складеним планом.

Система подачі і розподілу води - насосні станції, водоводи, розподільча водопровідна мережа та споруди на ній.

Система централізованого водовідведення - комплекс об'єктів, споруд, колекторів, зв'язаних єдиним технологічним процесом відведення та очищення комунальних стічних вод населених пунктів.

Система централізованого водопостачання - комплекс об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом забору, виробництва, транспортування та подачі питної води споживачам.

Система автономного теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії (теплогенераторів) потужністю менше 1 МВт, розподільних теплових мереж та мереж гарячого водопостачання.

Система автономного теплопостачання - внутрішньобудинкова система опалення, яка використовується для теплозабезпечення окремого багатоквартирного будинку.

Система автономного теплопостачання будинку - сукупність джерела теплової енергії потужністю до 1 Гкал/год; розміщується в межах цього будинку (частині будинку, надбудові чи прибудові до цього будинку), внутрішньобудинкових мереж і систем теплопостачання окремих приміщень.

Система децентралізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії (місцевих або групових котелень) потужністю не менше 1 МВт та не більше 3 МВт, розподільних теплових мереж гарячого водопостачання

Система індивідуального (поквартирного) теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання)
- система, яка розташована в окремому приміщенні в межах даної квартири та призначена для обслуговування цієї квартири.

Система помірно-централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії (квартальних котелень) потужністю не менше 3 МВт і не більше 20 МВт, магістральних та/або розподільних теплових мереж та мереж гарячого водопостачання.

Система помірно-централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії потужністю від 3 до 20 Гкал/год, магістральних та/або місцевих (розподільчих) теплових мереж.

Система теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії, магістральних та/або місцевих (розподільних) теплових мереж, засобів розподілення теплової енергії, які об'єднані спільним режимом виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Система теплопостачання з окремими мережами гарячого водопостачання - характеризується безпосереднім нагріванням води централізованого господарсько-питного водопостачання при відсутності зв'язку між системами опалення та гарячого водопостачання.

Система теплоспоживання - комплекс теплоспоживчих установок, з'єднаний із системою теплопостачання, призначений для задоволення потреб споживача відповідно до договору.

Система централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії (ТЕЦ та районних котелень) потужністю більше 20 МВт, магістральних, розподільних теплових мереж та мереж гарячого водопостачання.

Система централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що об'єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача, населеного пункту, яка включає системи децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання.

Скидний енергетичний потенціал технологічних процесів - вторинні енергетичні ресурси, які можуть бути використані для виробництва електричної та теплової енергії в когенераційних установках. Перелік цих вторинних енергетичних ресурсіввстановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження.

Скоригований необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цією Методикою та має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з транспортування теплової енергії в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій.

Скоригований необхідний дохід -дохід, що визначається згідно з цією Методикою та має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій.

Смак і присмак (води)
- показники, що характеризують здатність наявних у воді хімічних речовин після взаємодії зі слиною подразнювати смакові рецептори язика і зумовлювати відповідне відчуття.

Спеціалізовані підрозділи - гірничо-газорятувальні і пожежні частини, медична служба, підрозділи формувань органів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Споживач - юридична або фізична особа, яка отримує послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення для власних потреб на підставі відповідного договору.

Споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду за призначенням.

Споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

Спухання активного мулу - спливання активного мулу на поверхню стічних вод унаслідок його бродіння.

Споживач - фізична особа, яка отримує послуги з газопостачання, централізованого опалення та гарячого водопостачання для власних побутових потреб.

Споживач теплової енергії - фізична особа, яка є власником будівлі або суб'єктом підприємницької діяльності, чи юридична особа, яка використовує теплову енергію відповідно до договору.

Споживач теплової енергії - юридична або фізична особа (територіально відокремлений цех, будівельний майданчик тощо), яка використовує теплову енергію на підставі договору або від власних джерел теплопостачання.

Споживач теплової енергії - фізична або юридична особа, яка використовує теплову енергію на підставі договору.

Споживачі енергії - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю.

Ставок - штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн.кубічних метрів.

Станція водопідготовки - комплекс будівель, споруд і пристроїв для водопідготовки.

Станція очищення води - комплекс будівель, споруд і пристроїв для очищення води.

Станція очищення стічних вод - комплекс будівель, споруд і пристроїв для очищення стічних вод та оброблення осаду.

Стажування - навчання персоналу на робочому місці під керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або одночасно з нею з метою практичного оволодіння спеціальністю, адаптації до об'єктів обслуговування та керування, набуття навичок швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи.

Стічні води - води, що відводяться після використання в побутовій і виробничій діяльності людини.

Стічні води Підприємств - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів).

Стояк - вертикально розташований трубопровід внутрішньобудинкової розподільчої мережі водопостачання або водовідведення.

Структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи.

Структура тарифів - перелік економічно обґрунтованих витрат на здійснення у плановому періоді певного виду ліцензованої діяльності, що групуються за статтями витрат собівартості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248 (із змінами), та планового прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи.

Суб'єкти електроенергетики - суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності, що займаються виробництвом, передачею, постачанням електричної енергії та теплової енергії при централізованому теплопостачанні.

Суб'єкти відносин у сфері теплопостачання - фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форми власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

Субспоживач - суб'єкт господарювання, який одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

Суміжні організації - суб’єкти господарювання, що мають у власності або користуються на законних підставах тепловими мережами та/або джерелами теплової енергії та які мають спільні точки приєднання.

Сухий залишок - показник, що характеризує кількість розчинених речовин, передусім мінеральних солей, в 1 куб.дм води.

Сфера теплопостачання - сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.

Схема теплопостачання - передпроектний документ, у якому обґрунтовується економічна доцільність і господарська необхідність проектування й будівництва нових, розширення й реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж.

Схема використання і охорони води та відтворення водних ресурсів - передпроектний документ, що визначає основніводогосподарські та інші заходи, які підлягають здійсненню длязадоволення перспективних потреб у воді населення і галузейекономіки, а також для охорони вод або запобігання їх шкідливимдіям.
 

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 
Коментарі (0)