ГоловнаДовідникДовідник ЖКГТлумачний словник комунальника: (О)

Тлумачний словник комунальника: (О)

Найповніший тлумачний словник житлово-комунальних термінів, що зустрічаються у нормативно0правових актах та вживаються в процесі надання житлово-комунальних послуг

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 

Об'єднана енергетична система України - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом.

Об'єкт електроенергетики - електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа.

Об'єкт замовника - окрема будівля або споруда, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури.

Об'єкти у сфері теплопостачання - об'єкти, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії та гарячої води, зокрема джерела теплової енергії, теплові пункти, теплові мережі, мережі гарячого водопостачання.

Об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення - цілісні майнові комплекси, системи цілісних майнових комплексів, які забезпечують (призначені) та достатні для самостійного здійснення господарської діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, а також майнові комплекси структурних підрозділів підприємств, які є достатніми для самостійного здійснення господарської діяльності у зазначених сферах.

Об'єкт Підприємства - окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання і водовідведення.

Об'єкт потенційно небезпечний - будь-яке джерело потенційноїшкоди життєво важливим інтересам людини.

Оброблені види питних вод - питні води, що виготовляються з води, отриманої з поверхневих джерел питного водопостачання, підземних джерел питного водопостачання шляхом очищення чи домінералізації.

Одноставковий тариф на теплову енергію - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, визначена однією ставкоюяк грошовий вираз планових економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання з урахуванням планового прибутку і не розподілена на умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0366-11)

Озеро - природна западина суші, заповнена прісними або солоними водами.

Окислювальна потужність очисної споруди - продуктивність очистної споруди під час біологічного очищення стічних вод, виражене через зниження концентрації забруднювальних речовин, що визначається за біологічною витратою кисню на 1 метр кубічний об'єму споруди за добу.

Окисненість води - величина, що характеризує вміст у воді органічних і мінеральних домішок, які піддаються окисленню одним із сильних хімічних окислювачів за певних умов.

Окситенк для очищення стічних вод - споруда для біологічного очищення стічних вод із застосуванням аерації чистим киснем чи повітрям, збагаченим киснем.

Опалювана площа (об'єм) квартири (будинку садибного типу) - загальна площа (об'єм) квартири, а також будинку садибного типу без урахування площі лоджій, балконів, терас.

Операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Оптове постачання електричної енергії - купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам.

Оптовий ринок електричної енергії України - ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору.

Операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Опріснення води - знесолювання води до концентрації, встановленої для питних цілей.

Органолептичні показники (запах, смак і присмак, забарвленість, каламутність) - фізичні властивості питної води, що сприймаються органами чуття.

Осад стічних вод - твердий залишок, одержаний у процесі розподілу суспензії.

Освітлення води - видалення з води суспензованих і колоїдних речовин.

Освітлювач води - споруда для освітлення води пропусканням її крізь шар завислого осаду у висходному потоці води.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, що забезпечують створення основної частки доходу підприємства.

Основне паливо - паливо, що забезпечує роботоздатність когенераційної установки, у тому числі скидний енергетичний потенціал технологічних процесів.

Очищення питної води - спосіб підготовки питної води з метою поліпшення її показників безпечності та якості механічними, хімічними, фізичними та біологічними методами (освітлення, пом'якшення, знесолення, знезалізнення, знезараження тощо).

Очищення води - технологічні процеси, застосовувані для освітлення і знебарвлення води.

Очищення стічних вод - оброблення стічних вод з метою розкладання або вилучення з них певних речовин.

Охоронна зона теплових мереж - землі вздовж теплових мереж для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля.
переміщення доходу від реалізації теплової енергії для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання або одного підприємства за рахунок іншого.
Перехресне субсидіювання

Очікуване значення - значення величини (витрат, обсягів тощо) поточного року, що розраховується до його завершення як сума фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за перші дев’ять місяців поточного року та фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за три останні місяці попереднього року, скоригованих на співвідношення фактичних значень величин (витрат, обсягів тощо) за 9 місяців поточного року до аналогічного періоду попереднього року.
 

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 
Коментарі (0)