ГоловнаДовідникДовідник ЖКГТлумачний словник комунальника: (Р)

Тлумачний словник комунальника: (Р)

Найповніший тлумачний словник житлово-комунальних термінів, що зустрічаються у нормативно-правових актах та вживаються в процесі надання житлово-комунальних послуг

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 

Радіаційні показники - показники, що характеризують властивість води, зумовлену наявністю радіонуклідів.

Регенератор активного мулу - частина аеротенка чи самостійна споруда, призначена для регенерації активного мулу.

Регенерація активного мулу - відновлення сорбційної та окислювальної здатності зворотного активного мулу шляхом аерації.

Регулювальний об'єм води в резервуарі - об'єм води в резервуарі, який вирівнює різницю між припливом і споживанним води за добу максимального водоспоживання.

Регулювальний резервуар для води - резервуар для води, призначений дня регулювання нерівномірності водоспоживання в системі водопостачаний.

Регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки.

Регуляторні амортизаційні відрахування - систематичне щорічне повернення вартості активів, що використовуються в регульованій діяльності, розраховане з урахуванням визначених Комісією для цілей стимулюючого регулювання строків їх корисного використання та методу нарахування амортизації для активів.

Режим теплопостачання (теплоспоживання) - відпуск (споживання) теплової енергії у кількості та якості, обумовлених договором на теплопостачання (теплоспоживання), відповідно до температурного графіка.

Ремонт - комплекс операцій для відновлення справності або працездатності устатковання шляхом заміни чи відновлення зношених і пошкоджених деталей та вузлів.

Режим відпущення (одержання) питної води - гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

Резервуар для води - закрита споруда для зберігання води.

Резервуар чистої води (РЧВ) - закрита споруда для створення запасу питної води, необхідної для компенсації можливої невідповідності між об'ємом подачі води та її споживанням в окремі години доби.

Ремонт капітальний - комплекс технічних заходів і будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення або заміну зношених конструкцій, деталей, устаткування, споруд або трубопроводів.

Ремонт поточний - проведення робіт із систематичного і вчасного захисту елементів споруд і устаткування від передчасного зношення шляхом здійснення профілактичних заходів і усунення незначних пошкоджень і несправностей.

Ресурси підземних вод (тут і далі за текстом під ресурсами розуміють перспективні та прогнозні ресурси) - оцінені за даними геологічного вивчення надр обсяги підземних вод, що характеризують потенційні можливості їх видобування з надр на відповідній території з визначеною забезпеченістю витрат (рівнів) підземних вод.

Рециркуляція активного мулу - повернення активного мулу з вторинного відстійника в аеротенк.

Рециркуляція стічних вод - повернення очищеної води на споруди станції очищення стічних вод для розведення або підтримання певної витрати вод у цих спорудах.

Ринок теплової енергії - сфера обороту теплової енергії як товару, на який є попит і пропозиція.

Рибогосподарський водний об'єкт - водний об'єкт (його частина), що використовується для рибогосподарських цілей.

Рибогосподарські нормативи якості води - науково обгрунтованівеличини концентрації забруднюючих речовин та показники якостіводи (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні), які невпливають на збереження і відтворення промислово цінних видів риб.

Робоча температура теплоносія - визначена температурним графіком центрального регулювання температура води в подавальному трубопроводі теплової мережі при розрахунковій для проектування систем опалення температурі навколишнього середовища.

Родовища питних або технічних підземних вод - водні об'єкти в надрах з підрахованими експлуатаційними запасами і просторово визначеними межами, у яких природним чином чи штучно створені сприятливі умови для видобування й подальшого використання питних або технічних вод.

Розрахункова витрата води для цілей водопостачання - об'єм води, яка протікає за певний проміжок часу для розрахунків мереж і споруд водопостачання.

Розрахункова тривалість дощу - тривалість дощу певної інтенсивності й частоти для розрахунку каналізаційної мережі.

Розширення завантаження фільтра - збільшення площі завантаження фільтра під час його промивання.

Розподільна теплова мережа - трубопроводи зі спорудами на них, які забезпечують транспортування теплоносія від центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі або джерела теплової енергії до теплового вводу споживача.

Розрахункова схема теплових мереж - схема теплових мереж міста (району, ділянки), що містить інформацію щодо діаметрів трубопроводів, номерів абонентів, позначень теплових камер (у тому числі камер і прохідних каналів, де існує небезпека проникнення газу), насосних станцій, місць затоплення трас.

Розрахункова температура - максимальна температура теплоносія у трубопроводі, що проектується, яку використовують у розрахунках на міцність при обґрунтуванні основних розмірів трубопроводу, теплових розрахунках та розрахунках технологічних втрат теплової енергії за умов забезпечення надійної експлуатації протягом розрахункового ресурсу.

Розрахунковий ресурс - тривалість експлуатації трубопроводу в годинах з урахуванням встановленої кількості циклів навантаження, протягом якої підприємство-виготовлювач гарантує надійність його роботи за дотримання умов експлуатації.

Розрахунковий строк служби теплових мереж - період часу в календарних роках із дня введення трубопроводу в експлуатацію, після закінчення якого здійснюють експертне обстеження технічного стану та характеристик трубопроводу з метою визначення можливості й умов його подальшої експлуатації.

Розрахунковий тиск - максимальний надлишковий тиск у трубопроводі, що проектується, на який здійснюють розрахунок на міцність при обґрунтуванні основних розмірів, за умов забезпечення надійної експлуатації протягом розрахункового ресурсу.
 

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 
Коментарі (0)