ГоловнаДовідникДовідник ЖКГТлумачний словник комунальника: (К)

Тлумачний словник комунальника: (К)

Найповніший тлумачний словник житлово-комунальних термінів, що зустрічаються у нормативно0правових актах та вживаються в процесі надання житлово-комунальних послуг

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 

Каламутність - показник, що характеризує природну властивість води, зумовлену наявністю у воді завислих речовин органічного і неорганічного походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планктону тощо).

Каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод.

Каналізаційний випуск - трубопровід, що відводить стічні води з будинків і споруд в каналізацію.

Каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор.

Каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод.

Каналізація - сукупність заходів, споруд, що забезпечують приймання, очищення і відведення стічних вод з території населеного пункту, включаючи ліквідацію чи утилізацію осаду стічних вод.

Каптаж джерела - інженерна водозабірна споруда, призначена для збирання джерельної води в місцях її довільного виходу на поверхню, до складу якої входять камери каптажу (приймальна та освітленої води), каптажне приміщення або павільйон.

Категорія якості води - показник ступеня забрудненостіводного об'єкта, який визначається за сукупністю встановленихпоказників складу і властивостей води і дотримання якого єобов'язковим протягом визначеного часу.

Кваліфікація когенераційної установки - встановлення центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження відповідності умов та показників експлуатації когенераційної установки вимогам (кваліфікаційним показникам) цього Закону.

Кваліфікована когенераційна установка - когенераційна установка, умови і показники експлуатації якої відповідають вимогам цього Закону. Закон України "Про комбіноване виробництво тепловоїта електричної енергії (когенерацію)та використання скидного енергопотенціалу" (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2509-15)

Кількісний показник послуг - одиниця виміру для обчислення кількісних показників отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до законодавства.

Кількісні показники послуг централізованого гарячого водопостачання та опалення - кількість (обсяг) гарячої води або кількість теплової енергії, відпущеної споживачу у відповідних одиницях виміру.

Кек - осад або активний мул, зневоднений до 60-85 процентів вологості.

Клас небезпеки речовини (I, II, III, IV) - ступінь небезпеки для людини хімічних речовин, що забруднюють воду, який залежить від їх токсичності, кумулятивності, лімітуючої ознаки шкідливості та здатності викликати несприятливі віддалені ефекти.

Когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.

Коефіцієнт готовності (якості) системи - імовірність працездатності системи в довільний період часу підтримувати в опалюваних приміщеннях розрахункову внутрішню температуру повітря, крім періодів зниження температури, що допускається нормативами.

Комбіноване виробництво - електричної та теплової енергії (когенерація) спосіб одночасного виробництва електричної татеплової енергії в межах одного технологічного процесу урезультаті спалення палива.

Консервація - комплекс заходів із забезпечення відповідно до технічної документації під час зберігання або тимчасової бездіяльності теплових установок і мереж (устатковання, запасних частин, матеріалів тощо) шляхом запобігання псуванню від корозії, механічних та інших впливів з боку людини або навколишнього середовища.

Контрольовані операційні витрати - статті операційних витрат, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата.

Коефіціент рециркуляції активного мулу - відношення об'єму зворотного активного мулу до середньої витрати стічних вод в аеротенку.

Коефіцієнт наповнення каналізйційної мережі - відношення глибини шару води в самопливному трубопроводі або каналі до його діаметра або ви- соти в розрахунковій точці каналізаційної мережі.

Коефіцієнт нерівномірності витрат стічних вод - відношення максимальної або мінімальної витрати до середньої витрати стічних вод за певний проміжок часу.

Коефіцієнт нерівномірності водоспоживання - відношення максимального або мінімального водоспоживання до середнього за певний проміжок часу.

Комерційні втрати води - обсяги води, забрані з внутрішньобудинкових систем водопостачання і не враховані квартирними засобами обліку з різних причин (несвоєчасне виявлення несправних квартирних засобів обліку, порушення термінів їх повірки, недозволений розбір води за межами квартир тощо).

Кондиціонування осаду - оброблення осаду перед обезводнюванням з метою поліпшення його водовіддавальних властивостей.

Контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

Контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора.

Контрольний створ - поперечний перетин водотоку, в якому здійснюється контроль за якістю води.

Контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води.

Контрольовані операційні витрати - статті операційних витрат, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата.

Критичні значення параметрів - граничні значення одного або кількох взаємопов'язаних параметрів (щодо складу матеріального середовища, тиску, температури, швидкості руху, часу перебування взоні із заданим режимом, співвідношення компонентів, що змішуються, роз'єднування суміші і т.ін.), при яких можливе виникнення вибуху в технологічній системі або розгерметизація технологічної апаратури та викиди горючої або токсичної речовини ватмосферу.
 

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 
Коментарі (0)